Εγγύηση

 

Όλα τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης τους, εκτός αν υπάρχει διαφορετική έγγραφη δήλωση – συμφωνία.  

Η εγγύηση ισχύει σε περίπτωση βλάβης η οποία προέρχεται από ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εργασία υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1.  Ο πελάτης χρησιμοποιεί αποκλειστικά γνήσια ή εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή οίκο ανταλλακτικά και όλες οι εργασίες προληπτικής συντήρησης γίνονται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς, εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστή οίκο.

2.  Ο πελάτης ακολουθεί τις οδηγίες των εγχειριδίων χρήσης του κατασκευαστή οίκου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία, το χειρισμό και την προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων.

3.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ο πελάτης ενημερώνει την ΤΕΧΝΟΜΑΤΙΚ CONTROL AEBE γραπτώς, το αργότερο σε 48 ώρες από την ημερομηνία εμφάνισης της βλάβης.

4.  Η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν αφορά τα αναλώσιμα ανταλλακτικά ή τυχόν υλικά τρίτων, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή οίκου.

5.  Καινούργια ανταλλακτικά ή επισκευασμένα εξαρτήματα που τυχόν χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των μηχανημάτων και τα οποία βρίσκονται εκτός ορίου εγγύησης καλύπτονται με εγγύηση 3 μηνών, εφόσον η επισκευή και αντικατάσταση τους έγινε από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστή οίκο.

6.  Ο κατασκευαστής οίκος και η ΤΕΧΝΟΜΑΤΙΚ CONTROL AEBE σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνοι για βλάβες ή ζημιές που οφείλονται:

  • Σε λανθασμένο χειρισμό,
  • Σε χρήση εκτός ορίων λειτουργίας,
  • Στην χρησιμοποίηση μη γνήσιων ή εγκεκριμένων από τους ίδιους ανταλλακτικών ,
  • Στην εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων από μη εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς, εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστή οίκο,
  • Σε εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία των μηχανημάτων ,
  • Σε φυσικές καταστροφές

 

 

Όλα τα προαναφερθέντα προϊόντα φέρουν σήμανση CE  
Αρχική \ Service \ Εγγύηση

Οδός Αισώπου, 570 09 Καλοχώρι
Τηλ: 2310 778 730, 2310 778 731
Fax: 2310 778.732
  info@technomatic.gr

 Login   Υπενθύμιση κωδικού 
active³ 5.0 · © 2000 - 2016 IPS Ltd · Όροι χρήσης